Proje Kategorisi

Yarışma kapsamı iki kategoride düzenlenmektedir.

A - Belediyecilik, Şehircilik Ve Hizmet
 

Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyelerinin Performanslarını ve Başarılarını Ölçen ve Vatandaşlar İçin Daha Kaliteli Hizmetler Sunmayı Teşvik Eden Ödül Kategorileri, Açıklamaları, Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri

1. En İyi Yönetim ve Kurumsal Yönetim

Açıklama: Belediyenin stratejik planlama, mali yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında gösterdiği üstün başarıları değerlendiren bir kategoridir. Amaç, belediyelerin iyi yönetim uygulamalarını teşvik etmektir.

 • Başvuru Şartları: Belediyenin son 5 yıl içindeki stratejik planları, mali raporları ve şeffaflık raporları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Stratejik planların etkinliği, mali disiplini, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyi.

2. En İyi Stratejik Planlama

Açıklama: Belediyenin uzun vadeli hedefler belirleme, bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirme ve uygulama konusunda gösterdiği başarıları değerlendirir.

 • Başvuru Şartları: Son 5 yıl içinde hazırlanmış stratejik planlar ve bunların uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Hedeflerin belirlenmesi, stratejik planların uygulanma başarıları, raporlanmış sonuçlar.

3. En İyi Mali Yönetim ve Şeffaflık

Açıklama: Belediyenin mali kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmesi, bütçe disiplinine sadık kalması ve mali bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Mali raporlar, bütçe performansı raporları ve şeffaflık raporları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Mali disiplini, bütçe performansı, mali bilgilerin şeffaflığı.

4. En İyi Vatandaş Katılımı ve İletişim

Açıklama: Belediyenin vatandaşlarla kurduğu iletişim, vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlama ve şeffaflık konularındaki performansını değerlendirir.

 • Başvuru Şartları: Vatandaş katılımı projeleri, iletişim stratejileri ve uygulamaları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Vatandaş katılımı düzeyi, iletişim etkinliği, şeffaflık.

5. En İyi Acil Durum ve Afet Yönetimi

Açıklama: Belediyenin doğal afetler ve acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale kapasitesi, risk yönetimi planları ve afet sonrası toparlanma süreçlerindeki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Afet ve acil durum planları, uygulama raporları ve sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Hazırlık düzeyi, müdahale etkinliği, toparlanma süreci.

6. En İyi Çevre Koruma Projesi

Açıklama: Belediyenin çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği projeler ve uygulamalar değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Çevre koruma projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Projelerin etkinliği, sürdürülebilirlik, çevresel etkiler.

7. En İyi Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Projesi

Açıklama: Belediyenin atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık projelerindeki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Projelerin etkinliği, atık azaltma ve geri dönüşüm oranları.

8. En İyi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Projesi

Açıklama: Belediyenin enerji verimliliği artırıcı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, projelerin etkinliği.

9. En İyi Su Yönetimi ve Su Tasarrufu Projesi

Açıklama: Belediyenin su kaynaklarını verimli kullanma, su tasarrufu sağlama ve su yönetimi projelerindeki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Su yönetimi ve tasarruf projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Su tasarrufu, su kaynaklarının verimli kullanımı, projelerin etkinliği.

10. En Yeşil Belediye (Yeşil Alan ve Parklar)

Açıklama: Belediyenin yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları oluşturma ve bu alanları koruma konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Yeşil alan ve park projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Yeşil alan miktarı, parkların kullanımı, projelerin sürdürülebilirliği.

11. En İyi Ulaşım ve Trafik Yönetimi

Açıklama: Belediyenin ulaşım altyapısı, trafik yönetimi ve toplu taşıma sistemlerindeki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Ulaşım ve trafik yönetimi projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Trafik akışının iyileştirilmesi, ulaşım altyapısının etkinliği, toplu taşıma kullanım oranları.

12. En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

Açıklama: Belediyenin kentsel dönüşüm, yenileme ve iyileştirme projelerindeki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Kentsel dönüşüm projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Kentsel dönüşümün etkinliği, proje sonuçları, sosyal etkiler.

13. En İyi Altyapı ve İnşaat Projesi

Açıklama: Belediyenin altyapı yatırımları, inşaat projeleri ve bu projelerde gösterdiği başarılar değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Altyapı ve inşaat projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Altyapının kalitesi, projelerin etkinliği, sürdürülebilirlik.

14. En İyi Akıllı Şehir Uygulaması

Açıklama: Belediyenin dijital teknolojileri ve akıllı şehir uygulamalarını kullanma konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Akıllı şehir projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Dijital teknolojilerin kullanımı, uygulamaların etkinliği, yenilikçilik.

15. En İyi Toplu Taşıma Projesi

Açıklama: Belediyenin toplu taşıma sistemlerini geliştirme, erişilebilirlik sağlama ve toplu taşımanın kullanımını artırma konusundaki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Toplu taşıma projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Toplu taşımanın etkinliği, kullanıcı memnuniyeti, erişilebilirlik.

16. En İyi Sosyal Hizmet Projesi

Açıklama: Belediyenin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetler, yardımlar ve destek programlarındaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Sosyal hizmet projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Hizmetlerin etkinliği, dezavantajlı gruplara erişim, sosyal etkiler.

17. En İyi Eğitim ve Kültürel Faaliyetler

Açıklama: Belediyenin eğitim programları, kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerdeki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Eğitim ve kültürel projeler, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Eğitim ve kültürel faaliyetlerin etkinliği, katılım oranları, sosyal etkiler.

18. En İyi Spor ve Rekreasyon Hizmetleri

Açıklama: Belediyenin spor tesisleri, rekreasyon alanları ve spor etkinliklerindeki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Spor ve rekreasyon projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Tesislerin kalitesi, etkinliklerin katılım oranları, sosyal etkiler.

19. En İyi Sağlık ve Toplum Sağlığı Projesi

Açıklama: Belediyenin sağlık hizmetleri, toplum sağlığı projeleri ve sağlık alanındaki diğer çalışmaları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Sağlık ve toplum sağlığı projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Hizmetlerin kalitesi, sağlık sonuçları, toplum sağlığına etkiler.

20. En İyi Kadın ve Aile Destek Programı

Açıklama: Belediyenin kadınlara ve ailelere yönelik destek programları, eğitimler ve sosyal hizmetlerdeki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Kadın ve aile destek projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Programların etkinliği, katılım oranları, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkılar.

21. En İyi Yerel Ekonomik Gelişim Projesi

Açıklama: Belediyenin yerel ekonomik kalkınmayı destekleyen projeler, yatırımlar ve teşvikler konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Yerel ekonomik gelişim projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Ekonomik büyüme, istihdam yaratma, yerel ekonomiye katkılar.

22. En İyi Girişimcilik ve İnovasyon Destek Projesi

Açıklama: Belediyenin girişimciliği teşvik eden projeler, yenilikçi çözümler ve destek programlarındaki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Girişimcilik ve inovasyon projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Girişimcilik desteği, yenilikçilik, projelerin etkinliği.

23. En İyi Turizm ve Tanıtım Projesi

Açıklama: Belediyenin turizm potansiyelini artıran projeler, tanıtım çalışmaları ve turistik değerleri ön plana çıkarma konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Turizm ve tanıtım projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Turizm gelirleri, ziyaretçi sayıları, tanıtım etkinliği.

24. En İyi İstihdam Yaratma Projesi

Açıklama: Belediyenin istihdam yaratma, işsizlikle mücadele ve iş gücü piyasasını geliştirme konusundaki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: İstihdam projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: İstihdam oranları, işsizlik azalma oranları, proje etkinliği.

25. En İyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Projesi

Açıklama: Belediyenin tarım sektörünü destekleyen projeler, kırsal kalkınma çalışmaları ve tarımsal yenilikler konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Tarım ve kırsal kalkınma projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Tarımsal verimlilik, kırsal kalkınma, proje etkinliği.

26. En Yenilikçi Belediye

Açıklama: Belediyenin genel olarak yenilikçi projeler ve uygulamalar konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Yenilikçi projeler, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Yenilikçilik, proje etkinliği, sürdürülebilirlik.

27. En Katılımcı Belediye

Açıklama: Belediyenin vatandaş katılımını sağlayan projeler, halkla ilişkiler ve katılımcı demokrasi uygulamalarındaki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Vatandaş katılım projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Katılım düzeyi, demokratik süreçler, proje etkinliği.

28. En İyi Belediye Başkanı

Açıklama: Belediye başkanının liderlik, vizyon, proje yönetimi ve toplumsal hizmetlerdeki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Belediye başkanının projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Liderlik becerileri, proje başarısı, toplumsal hizmetler.

29. En İyi Sosyal Medya ve Dijital İletişim

Açıklama: Belediyenin sosyal medya kullanımı, dijital iletişim stratejileri ve online vatandaş etkileşimi konusundaki performansı değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Sosyal medya ve dijital iletişim stratejileri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: Dijital etkileşim, sosyal medya etkinliği, vatandaş memnuniyeti.

30. En İyi Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi

Açıklama: Belediyenin kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirdiği projeler, ortaklıklar ve yatırım konusundaki başarıları değerlendirilir.

 • Başvuru Şartları: Kamu-özel sektör işbirliği projeleri, raporlar ve uygulama sonuçları.
 • Değerlendirme Kriterleri: İşbirliği etkinliği, proje sonuçları, sürdürülebilirlik.

Başvuru Şartları Genel

 • Belediyenin ilgili projelerle ilgili tüm belgeleri, raporları ve uygulama sonuçlarını sunması gerekmektedir.
 • Başvurular belirlenen son tarihe kadar yapılmalıdır.
 • Başvurular online platform üzerinden veya belirlenen fiziksel adreslere gönderilmelidir.
 • Her kategori için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri Genel

 • Başvurular uzman bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme kriterleri proje etkinliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, vatandaş memnuniyeti ve sosyal etkiler üzerine odaklanacaktır.
 • Jüri, başvuruları yerinde inceleyebilir ve ek bilgi talep edebilir.
 • Değerlendirme süreci şeffaf ve objektif bir şekilde yürütülecektir.
 • Kazananlar, belirlenen ödül töreninde açıklanacaktır.

Bu kategoriler ve değerlendirme süreci, belediyelerin performanslarını objektif bir şekilde ölçerek, vatandaşlara daha kaliteli hizmetler sunmalarını teşvik edecektir.

 

B- Basın Ve Medya Ödülleri:

En Başarılı Basın, Medya ve TV Haber Kanalı ve Sunucusu/Programı Kategorisi

En Başarılı TV Haber Kanalı

Açıklama: Bu kategori, yıl boyunca objektif, tarafsız ve kaliteli haberler sunan, toplumu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren TV haber kanallarını ödüllendirmektedir.

Başvuru Şartları

 1. Yayın Planı ve İçerik Stratejisi: Kanalın yıllık yayın planı ve içerik stratejisinin sunulması.
 2. Haber Programları: Kanalın yıl boyunca yayınladığı en az üç önemli haber programının detaylı raporu ve örnekleri.
 3. Halkla İlişkiler ve Geri Bildirim: İzleyicilerden alınan geri bildirimler ve halkla ilişkiler raporları.
 4. Etik İlkeler ve Şeffaflık: Kanalın izlediği etik ilkeler ve şeffaflık politikaları.
 5. İzlenme Oranları: Kanalın izlenme oranlarına ilişkin istatistikler ve analizler.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Haberlerin Objektifliği ve Tarafsızlığı: Haberlerin objektif, tarafsız ve doğru sunulması.
  • Puanlama: 20 puan
  • Kriter: Haberlerin doğruluk oranı, tarafsızlığı ve objektifliği.
 2. İçerik Kalitesi ve Çeşitliliği: Haberlerin kalitesi, çeşitliliği ve izleyiciye sunulan içeriklerin yaratıcılığı.
 3. Puanlama: 20 puan
 4. Kriter: Görsel ve işitsel kalitenin yanı sıra içeriklerin özgünlüğü ve yenilikçiliği.
 5. Puanlama: 20 puan
 6. Kriter: Toplumsal bilgilendirme düzeyi, bilinçlendirme etkinliği.
 7. Puanlama: 20 puan
 8. Kriter: İzleyici memnuniyeti, geri bildirimlerin yönetimi.
 9. Puanlama: 20 puan
 10. Kriter: Şeffaflık, etik ilkelere uyum.
 11. Toplumsal Etki ve Bilgilendirme: Kanalın toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini ne ölçüde yerine getirdiği.
 12. İzleyici Memnuniyeti ve Etkileşim: İzleyicilerden alınan geri bildirimlerin ve izleyici etkileşiminin değerlendirilmesi.
 13. Şeffaflık ve Etik İlkeler: Kanalın şeffaflık politikaları ve etik ilkelere bağlılığı.

En Başarılı TV Haber Sunucusu

Açıklama: Bu kategori, yıl boyunca haberleri etkili, tarafsız ve profesyonel bir şekilde sunan TV haber sunucularını ödüllendirmektedir.

Başvuru Şartları

 1. Sunuculuk Performansı: Sunucunun yıl boyunca sergilediği performansa dair örnekler ve raporlar.
 2. İzleyici Geri Bildirimleri: İzleyicilerden alınan geri bildirimler ve halkla ilişkiler raporları.
 3. Sunuculuk Etik İlkeleri: Sunucunun izlediği etik ilkeler ve profesyonel standartlar.
 4. İzlenme Oranları: Sunucunun programlarının izlenme oranlarına ilişkin istatistikler ve analizler.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Sunuculuk Yeteneği: Sunucunun haberleri etkili ve profesyonel bir şekilde sunma yeteneği.
  • Puanlama: 30 puan
  • Kriter: Sunum becerileri, etkili iletişim, profesyonellik.
 2. Tarafsızlık ve Doğruluk: Haberlerin tarafsız ve doğru bir şekilde sunulması.
 3. Puanlama: 20 puan
 4. Kriter: Tarafsızlık, doğruluk.
 5. Puanlama: 20 puan
 6. Kriter: İzleyici memnuniyeti, geri bildirimlerin yönetimi.
 7. Puanlama: 20 puan
 8. Kriter: Şeffaflık, etik ilkelere uyum.
 9. Puanlama: 10 puan
 10. Kriter: Bilgilendirme düzeyi, toplumsal etki.
 11. İzleyici Etkileşimi ve Geri Bildirim: İzleyicilerden alınan geri bildirimler ve sunucunun izleyici ile kurduğu etkileşim.
 12. Şeffaflık ve Etik İlkeler: Sunucunun şeffaflık politikalarına ve etik ilkelere bağlılığı.
 13. Toplumsal Etki: Sunucunun toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme konusundaki etkisi.

En Başarılı TV Programı

Açıklama: Bu kategori, yıl boyunca dikkat çeken, kaliteli ve etkili haber programlarını ödüllendirmektedir.

Başvuru Şartları

 1. Program Detayları: Programın içeriği, formatı ve yıllık yayın planı.
 2. İzleyici Geri Bildirimleri: Program hakkında izleyicilerden alınan geri bildirimler ve halkla ilişkiler raporları.
 3. İzlenme Oranları: Programın izlenme oranlarına ilişkin istatistikler ve analizler.
 4. Etik İlkeler ve Şeffaflık: Programın izlediği etik ilkeler ve şeffaflık politikaları.

Değerlendirme Kriterleri

 1. İçerik Kalitesi ve Çeşitliliği: Programın içerik kalitesi, çeşitliliği ve yaratıcılığı.
  • Puanlama: 30 puan
  • Kriter: Görsel ve işitsel kalite, içerik özgünlüğü ve yenilikçiliği.
 2. Toplumsal Etki ve Bilgilendirme: Programın toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevi.
 3. Puanlama: 20 puan
 4. Kriter: Toplumsal bilgilendirme, bilinçlendirme etkinliği.
 5. Puanlama: 20 puan
 6. Kriter: İzleyici memnuniyeti, geri bildirimlerin yönetimi.
 7. Puanlama: 20 puan
 8. Kriter: Şeffaflık, etik ilkelere uyum.
 9. Puanlama: 10 puan
 10. Kriter: Yenilikçilik, özgünlük.
 11. İzleyici Memnuniyeti ve Etkileşim: İzleyicilerden alınan geri bildirimler ve programın izleyici ile kurduğu etkileşim.
 12. Etik İlkeler ve Şeffaflık: Programın şeffaflık politikalarına ve etik ilkelere bağlılığı.
 13. Yenilikçilik: Programın yenilikçi özellikleri ve fark yaratan unsurları.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

 1. Başvuru Formu: Başvuru için özel olarak hazırlanmış formun eksiksiz doldurulması.
 2. Belgelerin Sunumu: İlgili belgelerin ve raporların belirtilen formatta ve sürede sunulması.
 3. Jüri Değerlendirmesi: Başvurular, medya ve iletişim uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
 4. Değerlendirme Süreci: Jüri, başvuruları objektif kriterlere göre puanlayacak ve sonuçları raporlayacaktır.
 5. Ödül Töreni: Değerlendirme sonuçları ödül töreninde açıklanacak ve kazanan medya kuruluşları, sunucular ve programlar ödüllendirilecektir.

Bu kategoriler, basın ve medya dünyasında objektif, tarafsız ve kaliteli haberciliği teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.