Proje Kategorisi

KATEGORİLER

 
Yarışma kapsamı dört temel kategoride düzenlenmektedir.
 
1. Proje Kategorisi ,Kamu kurumları ve Özel sektör firmaları kente ve toplum yaşamına yenilik ve değer katan topluma örnek olacak başarılı projeleriyle yarışmaya başvuru katılabilirler.
 
Ayrıca ilgili kurum başvurularının dışında yarışma komitesince de başarılı bulunan, illerde toplum yaşamını pozitif yönde değiştiren, bulunduğu şehre ve yaşama değer katan tüm alanlarda proje ve porjeyi gerçekleştiren kişi yada kurumları yarışmaya doğrudan aday olarak gösterebilir. 
 
 

Kamu

 • En İyi Belediye Başkanı: Belediye başkanlarının liderlik, vizyon ve şehir yönetimi becerilerinin degerlenirildiği kategoridir.

 

 • Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü: Belediyelerin çevresel koruma, atık azaltma ve yeşil enerji uygulamalarını ödüllendirdiği kategoridir

 

 • Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Ödülü: Şehirlerin kentsel dönüşüm projeleri, yeni inşaatlar ve kentsel gelişim çalışmalarını değerlendiren kategoridir.

 • Kültür Sanat ve Eğitim Teşviki: Belediyelerin eğitim, sanat ve kültürel etkinliklere yaptığı katkıları ödüllendiren  kategoridir.

 • Yerel Kalkınma ve İstihdam Teşviki Ödülü: İstihdam yaratma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınma projelerini ödüllendiren  kategoridir

 • Sosyal Hizmetler Mükemmeliyeti: Belediyelerin sağlık, toplumsal yardım ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerdeki başarılarını ödüllendiren  kategoridir
   
 • Kentsel Ulaşım ve Trafik Yönetimi: Şehir içi toplu taşıma, bisiklet yolu,ulaşım, trafik yönetimi ve toplu taşıma projelerindeki mükemmeliği ödüllendiren kategoridir
   
 • Sosyal Medya ve İletişim Başarıları: Belediyelerin toplumla etkileşim, şeffaflık ve dijital iletişimdeki başarılarını ödüllendiren  kategoridir
   
 • Çevre Koruma ve Yeşil İnisiyatifler: Belediyelerin doğal kaynakları koruma, yeşil alanları artırma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme çalışmalarını ödüllendiren kategoridir
   
 • Krize Hazırlık ve Acil Durum Yönetimi: Belediyelerin doğal afetlere, salgınlara ve diğer krizlere karşı hazırlık ve etkili müdahaledeki mükemmeliği ödüllendiren kategoridir
   
 • Kent Planlaması ve Mimarlık: Belediyelerin şehir planlaması, mimari projeler ve kent estetiği alanındaki çalışmalarını ödüllendiren kategoridir
   
 • Sosyal Hizmetler İnovasyonu: Belediyelerin sosyal hizmetlerde yeni yaklaşımlar, teknoloji kullanımı ve inovasyonu teşvik etme çalışmalarını ödüllendiren kategoridir

 • Çocuk ve Gençlik Dostu Belediyecilik: Belediyenin çocuklar ve gençler için yapılan projeleri ve hizmetleri ödüllendiren kategoridir

 • Kültürel Miras ve Tarih Koruma: Belediyenin kültürel miras ve tarih koruma projelerini ödüllendiren kategoridir.

 • Spor ve Rekreasyon: Spor tesisleri, parklar, rekreatif etkinlikler ve genel olarak insanların fiziksel sağlığına katkı sağlayan başarıları ödüllendiren kategoridir.

 • Altın Belediye Ödülü: Genel mükemmellik ve tüm alanlarda başarıyı simgeleyen ana ödül.

 • Altın Yaşam Kalitesi Ödülü: Belediyenin yaşam kalitesini artırmak için yapılan çalışmaları ödüllendirir.

 • Katılımcı Belediyecilik ve Yerel Yönetim: Halkın katılımını teşvik eden ve yerel halkın karar alma süreçlerine dahil olduğu projeleri ödüllendiren kategoridir.

 

Özel Sektör

 • En Başarılı Toplu Konut Projesi
 • En Başarılı Özel Konut
 • En Başarılı Rezidance
 • En Başarılı Karma Kullanımlı Proje
 • En Başarılı Kentsel Dönüşüm Projesi
 • En Başarılı Ofis Projesi
 • En Başarılı Kamu Hizmet Bina Projesi
2. Yılın Enleri Kategorisi; Topluma bulunduğu alanda hizmet ederek halkın takdirini kazanmış, toplum yaşamına ilgili alanda değer katan, topluma hizmetiyle, başarısıyla örnek olacak kişi yada kurumlara verilir. Aday belirleme sürecinde yarışma sitesi üzerinden toplumun  başarılı bulduğu ve önerdiği kategorilerde, bulunduğu şehrin nüfus yüzdesel oranı ile hesaplanarak en çok önerilen ilk on aday yarışmacı olarak finale katılmaya hak kazanır. Final 'de halk oylaması yağılarak en çok oy alan aday ilgili kategoride birinci seçilir. 
 

Yılın Enleri

 • En Başarılı Gazeteci
 • En Başarılı Haber Portalı
 • En Başarılı Haber Kanalı
 • En Başarılı Ana Haber Sunucusu ( Erkek, Kadın )
 • En Başarılı Ekonomi Kanalı
 • En Başarılı Ekonomi Program Sunucusu
 • En Başarılı Sosyal Medya Fenomeni
 • En Başarılı Türk Halk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )
 • En Başarılı Pop Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )
 • En Başarılı Fantezi Arabesk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )
 • En Başarılı Türk Sanat Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )
 • En Başarılı Rap Müzik Sanatçsı 
 • En Başarılı Aranjör
 • En Başarılı Kent Radyosu
 • En Başarılı Radyo Dj
 • En Başarılı Dizi
 • En Başarılı Dizi Oyuncusu ( Kadın,Erkek )

 

3. Jüri Özel Ödülü, yarışma jürisi tarafından belirlen, ülkenin tüm alanlarda gelişmesine öncülük etmiş, alanında üstün başarı sağlamış toplum için örnek olan kişi, kurum veya kuruluşlara verilir.
 
 
4. Altın Kent Ödülü, Yarışma jürisi değerlendirmesinde yerel yönetimlerin yaptığı başarılı çalışmalarla bulundukları şehrin kimliğini oluşturan örf, adet, yapı, kültür vb tarihten gelen özgün unsurları koruyan, yaşatan ve gelecek nesillere aktaran, bu özellikleri yaşanabilir özgün  ile dünya toplumlarına uluslararası arenada tanıtan üstün başarı sağlamış kentlere ve yöneticilerine verilir.