• [email protected]
 • The Green Park Convention Exebition Center, Erol Kaya Cad., No:204, Pendik, İstanbul, Türkiye
 • 0532 733 65 64

Yarışma Koşulları

KATEGORİLER 

Yarışma Beş Ana Kategoriden Oluşmaktadır.
 
1-  Proje Kategorisi ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi )

 A)  Yaşama Değer Katan Belediyeler

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi
 • Kültür Ve Sanat
 • Ulaşım
 • Çevre Yönetimi
 • Kurumsal Gelişim
 • Sosyal Belediyecilik
 • Şehircilik Altyapısı
 • Kent Teknolojileri
 • Yerel Kalkınma Ve Işbirliği  

    B)  Yaşama Değer Katan Özel Sektör 

 • En İyi Konut
 • En İyi Çok Katlı Konut
 • En İyi Rezidans
 • En İyi Müstakil Konut
 • En İyi Avm
 • En İyi Ofis
 • En İyi Yeşil Bina
 • En İyi Ulaştıma Alt Yapıları

 
2-   Halkın Enleri  

En Başarılı Vali

En Başarılı Kaymakam

En Başarılı Belediye Başkani ( Büyükşehir, İl , İlçe )

En Başarılı Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )

En Başarılı Ulusal Gazete

En Başarılı Gazeteci

En Başarılı Haber Portalı

En Başarılı Haber Kanalı

En Başarılı Ana Haber Sunucusu ( Erkek, Kadın )

En Başarılı Ekonomi Kanalı

En Başarılı Ekonomi Program Sunucusu

En Başarılı Sosyal Medya Fenomeni

En Başarılı Türk Halk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Pop Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Fantezi Arabesk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Türk Sanat Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Rap Müzik Sanatçsı

En Başarılı Aranjör

En Başarılı Kent Radyosu

En Başarılı Radyo Dj

En Başarılı Dizi

En Başarılı Dizi Oyuncusu ( Kadın,Erkek )

3-   Altın Kent - Altın Bayrak Ödülü ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi ) 

4-   Yaşama Değer Katan Jüri Özel Ödülü

 

 • BAKANLIKLAR VE ALT KURUMLARI
 • BELEDİYELER VE İŞTİRAKLERİ
 • VALİLİK VE TURİZM İL MÜDÜRLÜKLERİ
 • İNŞAAT FİRMALARI
 • MİMARLIK VE KENT TASARIM OFİSLERİ
 • ALT YAPI VE ÜST YAPI FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • SAĞLIK KURUMLARI
 • EĞİTİM KURUMLARI
 • TURİZM VE OTEL FİRMALARI
 • ULAŞIM FİRMALARI
 • KÜLTÜR VE SANAT KURUMLARI
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • MİMAR VE MÜHENDİSLİK FİRMALARI
 • Altın Kent Bayrağı ( Yarışma Sonucunda Altın Kent İlan Edilen Yarışma Birincisi Kente Verilecektir. )
 • Proje Ödülleri ( Proje Kategorisinde Yarışma Bilim Kurulunca Değerlendirilecektir.)
 • Halk Ödülleri ( Halkın Başarılı Bulduğu Adaylar İnternet üzerinden Oylama ile Belirlenecektir. )
 • Özel Ödüller ( Altın Kentler Derneği ve Jürinin Ortak Değerlendirmesinde Belirlediği Ülkemizin Gelişmesi İçin Önemli Hizmetlerde Bulunmuş Kişilere Verilecektir.)
 • Ödül kazanan tüm kurumlar tören alanı önünde fuaye sergi alanı içersinde PR için tanıtım standı açması zorunludur.

Devlet protokolü, sanat, siyaset, İş dünyasının saygın isimleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası medya ve basın temsilcilerinin katılımları ile masal gibi düzenlenecek ödül töreni gecesinde ödüller sahiplerine verilecektir. Muhteşem ödül gecesi, etkinlikleriyle yıl boyunca hafızalara kazınacak olan bu yarışma, ülke gündeminde basın ve medya da geniş yer alarak adından sıkça söz ettirecektir.  Ayrıca Uluslararası arenadan üst düzey sektörün saygın isimleride davetli olarak ödül gecesine katılacaklardır.

ULUSLARARASI ALTIN KENTLER DERNEĞİ

KENT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

 

Golden City Awards 2020 – Başvuru Rehberi 

 

1.  AMAÇ

Golden City Awards, Kent hayatında toplumun günlük yaşamına değer ve anlam katan, yaşam kalitesini arttıran, kültürel değerlerine ve tarihine sahip çıkan, geleceği de bu günden öngören proje ve kente değer katanların ödüllendirildiği şehircilik alanının uluslararası saygın marka yarışmasıdır.

Yarışmada ödül kazanan projeler uluslararası arenada tanıtımı yapılarak diğer  kurumlara tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması hedeflemiş, bu yolla da yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir kimlikli şehir yaşamına katkıda bulunmayı amaçlanmıştır. 

2.  KAPSAM

Yarışmanın kapsamı  dört temel kategoride düzenlenmektedir.

1.      Proje kategorisinde, tüm kurumlar ( Bakanlıklar ve bağlı kurumları, Belediyeler, Belediye Şirket ve iştirakleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, Turizm İl Kültür Müdürlükleri, Sivil toplum Örgütleri, Özel Şirketler )  projeleriyle yarışmacı olarak başvuru yapabilirler.

2.       Halk kategorisi de ise “Yaşama Değer Katanlar” iki aşamada belirlenmektedir.

  A)  Halkımız toplumun günlük yaşamına değer kattığını düşündüğü alanında üstün başarılı isimlerin internet üzerinden önermesi sonucunda en çok önerilen ilk on aday  yarışmaya katılmaya hak kazanır.

  B)  ikinci aşamada Her bir kategorideki 10 aday aday için internet web sitesi üzerinden  yapılacak oylama sonucunda  çok oy alan aday yarışma birincisi olarak seçilecektir.

3.       Jüri Özel Ödülü, yarışma jürisi tarafından belirlen, ülkenin tüm alanlarda gelişmesine öncülük etmiş, alanında üstün başarı sağlamış toplum için örnek olan kişi, kurum veya kuruluşlara verilir.

4.       Altın Kent Ödülü, Yarışma jürisi değerlendirmesinde şehircilik alanında yapılan çalışmalarda diğer kentlere örnek olacak üstün başarı sağlamış, tarihi kültürü ve kentin kimliğini koruyan kentlere verilecektir. 

 

1-      PROJE KATEGORİSİ

Yarışmaya katılacak belediyeler idari açıdan aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

C - İlçe Belediyeleri

B - İl belediyeleri

A - Büyükşehir Belediyeleri

 

Yarışma başvurusunda bulunacak kurumlar başvuru formuna hangi sınıfta başvuru yapacaksa onu mutlaka belirtmelidir. Örnek : A  Sınıfı,  B  Sınıfı  C  Sınıfı,  şeklinde kapakta belirtilecektir. 

 

1.       Afet Yönetimi

Şehirleri, her türlü afete hazırlayan ve afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza düşürmek için eylem planı çerçevesinde acil müdahale etmek için oluşturdukları ekip, ekipman,  yapı  ve  organizasyonlar,  risk  azaltma  çalışmaları,  analiz  ve  toplumu bilinçlendirme ve önleme projeleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

2.       Kültür ve Sanat

Şehirlerin tarihi, coğrafi kültürel ve sanatsal güzelliklerini göz önünde bulundurarak  düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle başta yerel halk olmak üzere  yurt içine  ve  yurt  dışına  tanıtmak,  düzenlenen  etkinliklere  yerel  halkın  katılımını sağlamak, amatör sanatçılar ve kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek, toplumsal yaşamda incelik, zarafet, güzellik, estetik gibi duyguların yaygınlaşmasını sağlamak, halkı kültür sanat konusunda bilinçlendirmek, duygu ve düşünce aktarımlarını geliştirmek gibi organizasyonları kapsamaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir.   

3.       Ulaşım

Ulaşım ve trafik hizmetlerinin güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik bir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, çocuk, engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel hizmet bekleyen kesimlerin kentsel hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, ulaşım ve trafik hizmetleri konusunda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, şehirlerde toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi, raylı sistemler ve kara, deniz, havayolu entegrasyonunun sağlanması, organize sanayi, üniversite kampüsü gibi ihtiyacı yüksek bölgelere toplu ulaşım imkânlarının geliştirilmesi gibi hizmetler ulaşım kategorisinin temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir. 

4.     Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevre tahribatını en aza indirmek üzere yürütülen  tüm  faaliyetler  bu  kapsamda  değerlendirilebilmektedir.  Bu  faaliyetlerin hem ekonomik, hem de ekolojik olarak sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Enerji yönetimi, atık yönetimi, su ve atık su yönetimi gibi başlıklar ile bu kapsamdaki planlama ve dokümantasyon çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

5.       Kurumsal Gelişim

Belediyelerin kurumsal yapısının, stratejilerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, yenilikçi kurumsal çabalar, kaynak planlaması ve yönetimi çalışmaları (mali kaynak, insan kaynağı, bina, donanım ve malzeme vb…), kalite geliştirme çalışmaları ile kurumsal risklerin yönetilmesine ilişkin projeler bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

6.       Sosyal Belediyecilik

Kentsel yaşamın kaliteli hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkıda bulunulması, yaşlıların yaşamının kolaylaştırılması, kentlilik bilincinin oluşturulması, toplumsal hayatın bir düzen içerisinde yürütülmesine yönelik yapılan çalışmalar ve denetimler, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler ile ortak bir kent kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve uyum çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

7.       Şehircilik Altyapısı

Kentleşmenin zeminini oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini   belirleyen   planlama   faaliyetleri,   daha   nitelikli   çevreler   oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm, yenileme, tasarım, koruma, sağlıklaştırma ve mekânın rehabilite faaliyetleri ile bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler şehircilik altyapısı kapsamına girmektedir.Ayrıca kültür, sanat, spor, müzik, bilim gibi alanlar da dahil olmak üzere, yapılan tüm bina, merkez, müze, tesis, konser alanı gibi fiziki yapılar Şehircilik Altyapısı kategorisinde değerlendirilecektir. Bu yapılarda gerçekleştirilen konser, sergi, turizm faaliyetleri, spor müsabakaları, bilim şenlikleri gibi faaliyetler ise bu başlık altında değil, ilgili oldukları kategoride değerlendirilecektir.

8.       Şehir Teknolojileri

Vatandaşların  şehir  yaşamını  kolaylaştıracak  ve  vatandaşa  zaman  kazandıracak uygulamalar, otomasyon sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, belediye bilgi sistemleri, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen teknolojik adaptasyon faaliyetleri gibi projeler bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

9.       Yerel Kalkınma ve İşbirliği

Belediyelerin kısa veya uzun vadede yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeleri ile kendileri ile ortak kaynakları paylaşan sivil toplum kuruluşları, diğer kamu   kurumları,   üniversiteler   veya   özel   sektörle   işbirliği   halinde   vatandaşın katılımını esas alarak kentsel üretime, yerel kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye yönelik yaptığı bütün çalışmalar bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir.

2-      HALKIN ENLERİ ÖDÜLLERİ 

            En Başarılı Vali

En Başarılı Kaymakam

En Başarılı Belediye Başkani ( Büyükşehir, İl , İlçe )

En Başarılı Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )

En Başarılı Ulusal Gazete

En Başarılı Gazeteci

En Başarılı Haber Portalı

En Başarılı Haber Kanalı

En Başarılı Ana Haber Sunucusu ( Erkek, Kadın )

En Başarılı Ekonomi Kanalı

En Başarılı Ekonomi Program Sunucusu

En Başarılı Sosyal Medya Fenomeni

En Başarılı Türk Halk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Pop Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Fantezi Arabesk Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Türk Sanat Müzik Sanatçısı ( Kadın, Erkek )

En Başarılı Rap Müzik Sanatçsı

En Başarılı Aranjör

En Başarılı Kent Radyosu

En Başarılı Radyo Dj

En Başarılı Dizi

En Başarılı Dizi Oyuncusu ( Kadın,Erkek )

 

 3-    ALTIN KENT & BAYRAK ÖDÜLÜ     

Yarışma jürisinin yapacağı değerlendirmede şehircilik alanında gelişim sağlamış, yaşama değer katan tüm alanlarda başarı sağlamış gelişimi ve süreçleri doğru yöneten, kültür örf adet geleneklerine sahip çıkan, yaşatan, kentin kimliğini koruyan şehre verilecektir.

4       JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ülkemizin gelişmesinde üstün başarılar sağlamış, topluma örnek olacak çalışmalar yapmış, kişi veya kurumlara yarışma jürisi tarafından  verilecektir.  

YARIŞMA BAŞVURUSU :

a)       Proje Kategorisi

Yarışma proje başvuruları son tarihi 18.09.2020 mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir.Başvurular igital ortamda weetransfer veya i-mail adresinden yapılacaktır. Kurumlar [email protected] mail adresine sıkıştırılmış olarak başvurularını dijital ortamda yapacaklardır.

Belediyeler, her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere en fazla 3’şer proje ile yarışmaya başvurabilir. Kurumlar birden fazla kategoride başvuru yapabilirler. Belediyelerin iştirakleri, kendi iştirak kurum adı ile başvuru yapabilirler. Başvuru yapan kurumlar projeyi anlatan;  en az 3 en fazla 7 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması veya proje görsel fotoğrafları ile isteğe bağlı olarak proje dosyasına ekleyebilirler. Bu videoda, projeye dair temel bilgiler, aşağıdaki maddelerin ışığında anlatılmalıdır. 

Yarışmaya proje katılım başvuruları ücretlidir.  Başvuru ücreti 3.000 TL dir. Yarışmaya birden fazla proje gönderen kurumlar her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere katılım beledini proje ismini belirterek banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yarışma başvuru ücretini yatırmayan projeler geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.  Proje Başvuru ücretleri Uluslararası Altın Kentler Derneğinin Ziraat Bankası TR 46 00 0100 2576 8332 5068 5001 banka hesap numarasına bağış olarak yatırılacaktır.

NOT: Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma da (çekimin kalitesi algılamada olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Önemli olan projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Çalışmanın amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır. 

Proje dosyaları ve tanıtım materyalleri, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart)formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.

Yarışma katılımcıları, yarışma ile ilgili sorularını, dernek iletişim numaralarından veya e-posta adresinden iletebilirler.

b)      Halk Ödülleri Kategorisi

Halkın enleri kategorisi iki aşamada belirlenecektir.

1- İnternet üzerinden halkın alanında başarılı bulduğu önerdiği adaylar içinden en çok önerilen ilk 10 aday yarışma oylamasına katılmaya hak kazanacaktır.

2- En çok önerilen 10 aday içinden yapılacak halk oylamasında çok oy alan aday yarışma birincisi ilan edilecektir.

5.DEĞERLENDİRME

Yarışma Jürisi her biri kendi alanında uzman  10  kişiden oluşan  yarışma jürisi tarafından projeler değerlendirilecektir. Her bir proje kurula proje çıktıları verilerek ve dijital sunumları izlettirilerek puanlama cetveli üzerinden değerlendirme yapılması sağlanacaktır. En çok oy alan proje birinci olarak ilan edilecektir.

6.SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜLLENDİRME

Sonuçlar,  Ödül Töreninde ilan edilecektir. Beşyıldızlı otelde ulusal basın ve medya kuruluşlarının ve sanat, siyaset ve seçkin davetlileri katılımı ile muhteşem ödül gecesinde ödüller törenle sahiplerine verilecektir.

Ödül Töreni Tarihi : 23.11.2020 The Green Park Convention Exebition Center'de "Kimlikli Şehirler Zirvesi" akşamında Kırmızı halı töreni ile başlayacak Ödüller tören gecesinde sahiplerine verilecek.

Uluslararası Altın Kentler Derneği, sonuçların duyurulması ve ödüllerin verilmesi ile ilgili tarihi ve mekanı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.