• [email protected]
 • The Green Park Pendik Hotel & Convention Center Kaynarca, Ankara Cd No:204, 34890 Pendik/İstanbul
 • 0532 733 65 64

Yarışma Koşulları

KATEGORİLER 

Yarışma Beş Ana Kategoriden Oluşmaktadır.
 
1-  Proje Kategorisi ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi )

 A)  Yaşama Değer Katan Belediyeler

 • Afet Yönetimi
 • Kültür Ve Sanat
 • Ulaşım
 • Çevre Yönetimi
 • Kurumsal Gelişim
 • Sosyal Belediyecilik
 • Şehircilik Altyapısı
 • Şehir Teknolojileri
 • Yerel Kalkınma Ve Işbirliği  

    B)  Yaşama Değer Katan Özel Sektör 

 • En İyi Konut
 • En İyi Çok Katlı Konut
 • En İyi Rezidans
 • En İyi Müstakil Konut
 • En İyi Avm
 • En İyi Ofis
 • En İyi Yeşil Bina
 • En İyi Ulaştıma Alt Yapıları

 
2-   Halkın Enleri  

 • En Başarili Kamu Yöneticisi ( Vali,Kaymakam )
 • En Başarili Belediye Başkani ( Büyükşehir,İl,İlçe )
 • En Başarili Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )
 • En Başarili Ulusal Gazete
 • En Başarili Ulusal Tv Kanali
 • En Başarılı Haber Portalı
 • En Başarili Gazeteci
 • En Başarili Ana Haber Sunucusu ( Gündüz kuşağı,Akşam Ve Hafta Sonu )
 • En Başarili Iş Adami
 • En Başarili Iş Kadini
 • En Başarili Stk

3-   Altın Kent - Altın Bayrak Ödülü ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi ) 

4-   Yaşama Değer Katan Jüri Özel Ödülü

 • BAKANLIKLAR VE ALT KURUMLARI
 • BELEDİYELER VE İŞTİRAKLERİ
 • VALİLİK VE TURİZM İL MÜDÜRLÜKLERİ
 • İNŞAAT FİRMALARI
 • MİMARLIK VE KENT TASARIM OFİSLERİ
 • ALT YAPI VE ÜST YAPI FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • SAĞLIK KURUMLARI
 • EĞİTİM KURUMLARI
 • TURİZM VE OTEL FİRMALARI
 • ULAŞIM FİRMALARI
 • KÜLTÜR VE SANAT KURUMLARI
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • MİMAR VE MÜHENDİSLİK FİRMALARI
 • Altın Kent Bayrağı ( Yarışma Sonucunda Altın Kent İlan Edilen Yarışma Birincisi Kente Verilecektir. )
 • Proje Ödülleri ( Proje Kategorisinde Yarışma Bilim Kurulunca Değerlendirilecektir.)
 • Halk Ödülleri ( Halkın Başarılı Bulduğu Adaylar İnternet üzerinden Oylama ile Belirlenecektir. )
 • Özel Ödüller ( Altın Kentler Derneği ve Jürinin Ortak Değerlendirmesinde Belirlediği Ülkemizin Gelişmesi İçin Önemli Hizmetlerde Bulunmuş Kişilere Verilecektir.)

Devlet protokolü, sanat, siyaset, İş dünyasının saygın isimleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası medya ve basın temsilcilerinin katılımları ile masal gibi düzenlenecek ödül töreni gecesinde ödüller sahiplerine verilecektir. Muhteşem ödül gecesi, etkinlikleriyle yıl boyunca hafızalara kazınacak olan bu yarışma, ülke gündeminde basın ve medya da geniş yer alarak adından sıkça söz ettirecektir.  Ayrıca Uluslararası arenadan üst düzey sektörün saygın isimleride davetli olarak ödül gecesine katılacaklardır.

ULUSLARARASI ALTIN KENTLER DERNEĞİ

KENT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

Golden City Awards 2019 – Başvuru Rehberi

 

1.  AMAÇ

Golden City Awards, Kent hayatında toplum yaşamına değer ve anlam katan, yaşam kalitesini arttıran, geçmişine sahip çıkarken geleceği de bu günden öngören projelerin ve kente değer katanların ödüllendirildiği şehircilik alanının uluslararası saygın marka yarışmasıdır. Yarışmada ödül kazanan projeler uluslararası arenada tanıtımı yapılarak diğer  kurumlara tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması hedeflemiş, bu yolla da yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir kimlikli şehir yaşamına katkıda bulunmayı amaçlanmıştır.

 

2.  KAPSAM

 

 

Yarışmanın kapsamı  dört temel kategoride düzenlenmektedir.

 

1.      Proje kategorisinde, tüm kurumlar ( Bakanlıklar, Belediyeler, Belediye Şirket ve iştirakleri, Valilikler, Kaymakamlıkar, Turizm İl Kültür Müdürlikleri, Sivil toplum Örgütleri, Özel Şirketler )  projeleriyle yarışmacı olarak başvuru yapabilirler.

 

2.       Halk kategorisi de ise “Yaşama Değer Katanlar” kent yaşamında toplumun günlük yaşamına değer kattığını düşündüğü isimlerin internet üzerinden halkın en çok önererek belirlediği ilk 20 aday adaylarından yapılacak oylama ile en çok oy alan adaylar arasından birinci seçilecektir.

 

3.       Jüri Özel Ödülü, yarışma jürisi tarafından belirlen, ülkenin tüm alanlarda gelişmesine öncülük etmiş, üstün başarı sağlamış toplum için örnek olan kişi,kurum ve kuruluşlara verilir.

 

4.       Altın Kent Ödülü, Yarışma jürisi değerlendirmesinde şehircilik alanında yapılan çalışmalarda diğer kentlere örnek olacak başarı sağlamış, tarihi kültürü ve kentin kimliğini koruyan kentlere verilecektir.

 

 

1-      PROJE KATEGORİSİ

 

Yarışmaya katılacak belediyeler idari açıdan aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

 

C - İlçe Belediyeleri

B - İl belediyeleri

A - Büyükşehir Belediyeleri

 

Yarışma başvurusunda bulunacak kurumlar başvuru formuna hangi sınıfta başvuru yapacaksa onu mutlaka belirtmelidir. Örnek : A  Sınıfı,  B  Sınıfı  C  Sınıfı,  şeklinde kapakta belirtilecektir.

 

 

 

 

 

1.       Afet Yönetimi

Şehirleri, her türlü afete hazırlayan ve afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza düşürmek için eylem planı çerçevesinde acil müdahale etmek için oluşturdukları ekip, ekipman,  yapı  ve  organizasyonlar,  risk  azaltma  çalışmaları,  analiz  ve  toplumu bilinçlendirme ve önleme projeleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

•   Risk Analizi

•   Afet Planlama

•   Sivil Savunma

•   Afet Ekipleri Oluşturma

•   Uygulama Merkezlerindeki Faaliyetler

•   Olay Anında Müdahale

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

2.       Kültür ve Sanat

Şehirlerin tarihi, coğrafi kültürel ve sanatsal güzelliklerini göz önünde bulundurarak  düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle başta yerel halk olmak üzere yurt içine  ve  yurt  dışına  tanıtmak,  düzenlenen  etkinliklere  yerel  halkın  katılımını sağlamak, amatör sanatçılar ve kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek, toplumsal yaşamda incelik, zarafet, güzellik, estetik gibi duyguların yaygınlaşmasını sağlamak, halkı kültür sanat konusunda bilinçlendirmek, duygu ve düşünce aktarımlarını geliştirmek gibi organizasyonları kapsamaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Festivallerin Gerçekleştirilmesi

•   Konser, Panel, Söyleşi, Tiyatro, Seminer ve Sergilerin Organize Edilmesi

•   Kültür ve Sanat Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

•   Kütüphanecilik Hizmetleri

•   Müzecilik Hizmetleri

•   Turizm Hizmetleri

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

3.       Ulaşım

Ulaşım ve trafik hizmetlerinin güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik bir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, çocuk, engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel hizmet bekleyen kesimlerin kentsel hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, ulaşım ve trafik hizmetleri konusunda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, şehirlerde toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi, raylı sistemler ve kara, deniz, havayolu entegrasyonunun sağlanması, organize sanayi, üniversite kampüsü gibi ihtiyacı yüksek bölgelere toplu ulaşım imkânlarının geliştirilmesi gibi hizmetler ulaşım kategorisinin temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Yaya Odaklı Ulaşım Faaliyetleri

•   UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)

•   Deniz Ulaşımı

•   Hava Ulaşımı

•   Toplu Taşıma

•   Otoparklar

•   Raylı Sistemler

•   Trafik Hizmetleri (Trafik  Düzenleme, Trafik ve Yol İşaretlemeleri, Sokak

Aydınlatmaları)

•   Yol, Kavşak ve Kaldırımların Yapım, Bakım ve Onarımı

•   Bisiklet Yolları

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

4.     Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevre tahribatını en aza indirmek üzere yürütülen  tüm  faaliyetler  bu  kapsamda  değerlendirilebilmektedir.  Bu  faaliyetlerin hem ekonomik, hem de ekolojik olarak sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Enerji yönetimi, atık yönetimi, su ve atık su yönetimi gibi başlıklar ile bu kapsamdaki planlama ve dokümantasyon çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Sahil ve Kıyı Temizliği

•   Hava, Toprak, Su ve Elektromanyetik Alan Kirliliğinin Önlenmesi

•   Katı Atık Bertarafı

•   Kullanılmış Suyun Yeniden Kullanımı ve Gri Su Projeleri

•   Kaynağında Ayrı Toplama ve Geri Dönüşüm Faaliyetleri

•   Su Yönetiminde Enerji Verimliliği

•   Su Kayıp-Kaçaklarının Azaltılması

•   Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

•   İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Yürütülen Projeler

•   Sürdürülebilir Enerji İklim Değişikliği Eylem Planları

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

5.       Kurumsal Gelişim

Belediyelerin kurumsal yapısının, stratejilerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, yenilikçi kurumsal çabalar, kaynak planlaması ve yönetimi çalışmaları (mali kaynak, insan kaynağı, bina, donanım ve malzeme vb…), kalite geliştirme çalışmaları ile kurumsal risklerin yönetilmesine ilişkin projeler bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi

•   Süreç Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

•   Kurumsal Risk Yönetimi

•   Mali Kaynak Yönetimi

•   İnsan Kaynakları Yönetimi

•   Arşiv ve Döküman Yönetimi

•   Kalite Yönetimi

•   Vatandaş İlişkileri Yönetimi

•   Yeniden Yapılanma Çalışmaları

•   Bilgi ve Karar Destek Sistemleri

•   E-Belediyecilik Uygulamaları

•   Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetimi

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

6.       Sosyal Belediyecilik

Kentsel yaşamın kaliteli hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkıda bulunulması, yaşlıların yaşamının kolaylaştırılması, kentlilik bilincinin oluşturulması, toplumsal hayatın bir düzen içerisinde yürütülmesine yönelik yapılan çalışmalar ve denetimler, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler ile ortak bir kent kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve uyum çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Aile Sağlığı ve Acil Sağlık Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar

•   Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Hizmetler

•   Göçmenlere Yönelik Hizmetler

•   Engelli Hizmetleri

•   Evde Bakım Hizmetleri

•   Hal ve Gıda Laboratuvarı Hizmetleri

•   Meslek Edindirme Kursları

•   Hayvanat Bahçesi Hizmetleri

•   Huzurevi Hizmetleri

•   Sahipsiz Hayvan Sağlığı ve Tedavi Hizmetleri

•   Sosyal Yardımlar

•   Spor Organizasyonları

•   Sosyal Kaynaşma ve Gezilerin Düzenlenmesi

•   Veterinerlik Hizmetleri

•   Konu Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Hizmetler

 

7.       Şehircilik Altyapısı

 

Kentleşmenin zeminini oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini   belirleyen   planlama   faaliyetleri,   daha   nitelikli   çevreler   oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm, yenileme, tasarım, koruma, sağlıklaştırma ve mekânın rehabilite faaliyetleri ile bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler şehircilik altyapısı kapsamına girmektedir.Ayrıca kültür, sanat, spor, müzik, bilim gibi alanlar da dahil olmak üzere, yapılan tüm bina, merkez, müze, tesis, konser alanı gibi fiziki yapılar Şehircilik Altyapısı kategorisinde değerlendirilecektir. Bu yapılarda gerçekleştirilen konser, sergi, turizm faaliyetleri, spor müsabakaları, bilim şenlikleri gibi faaliyetler ise bu başlık altında değil, ilgili oldukları kategoride değerlendirilecektir.

 

Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   İmar Planlarının Yapılması

•   İmar Uygulamalarının Yapılması

•   Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

•   Kentsel Koruma Planları/Projeleri

•   Kentsel Tasarım Projeleri

•   Kamusal Alan Düzenlemeleri(Meydan, Sokak, Park vb.)

•   Kanalizasyon, Yol, Köprü, Üst Geçit, Yaya Geçidi, Tünel Yapılması

•   Mimari Projeler

•   Restorasyon Projeleri

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

8.       Şehir Teknolojileri

 

Vatandaşların  şehir  yaşamını  kolaylaştıracak  ve  vatandaşa  zaman  kazandıracak uygulamalar, otomasyon sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, belediye bilgi sistemleri, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen teknolojik adaptasyon faaliyetleri gibi projeler bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Coğrafi Bilgi Sistemleri

•   Çağrı Merkezi Hizmetleri

•   Kent Otomasyon Sistemleri

•   Akıllı Belediyecilik Sistemleri

•   Teknoloji Üreten Projeler

•   Teknolojik Adaptasyon Çalışmaları

•   Mobil Uygulamalar

•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

 

9.  Yerel Kalkınma ve İşbirliği

 

Belediyelerin kısa veya uzun vadede yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeleri ile kendileri ile ortak kaynakları paylaşan sivil toplum kuruluşları, diğer kamu   kurumları,   üniversiteler   veya   özel   sektörle   işbirliği   halinde   vatandaşın katılımını esas alarak kentsel üretime, yerel kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye yönelik yaptığı bütün çalışmalar bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

 

•   Belediyelerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yaptığı İşbirliği

•   Halkın Katılımını Sağlayan Projeler

•   Yerel Kalkınma Stratejileri ve Deneyimleri

•   Yerel Girişimler ve Yerel Üretim

•   Yerel Kalkınmada Doğal Kaynak Kullanımı

•   Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

 

2-      HALKIN ENLERİ ÖDÜLLERİ 

 

·         En Başarili Vali

·         En Başarili Kaymakam

·         En Başarili Belediye Başkani ( Büyükşehir, İl , İlçe )

·         En Başarili Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )

·         En Başarili Ulusal Gazete

·         En Başarili Ulusal Tv Kanali

·         En Başarili Gazeteci

·         En Başarili Ana Haber Sunucusu

·         En Başarili İş Adami

·         En Başarili İş Kadini

·         En Başarili Stk

 

 

 

 3-    ALTIN KENT & BAYRAK ÖDÜLÜ

       

Yarışma jürisinin yapacağı değerlendirmede şehircilik alanında gelişim sağlamış, yaşama değer katan tüm alanlarda başarı sağlamış gelişimi ve süreçleri doğru yöneten,kültür örf adet geleneklerine sahip çıkan,yaşatan ,kentin kimliğini koruyan şehre verilecektir.

 

4       JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLER

 

Ülkemizin gelişmesinde üstün başarılar sağlamış, topluma örnek olacak çalışmalar yapmış,kişi veya kurumlara yarışma jürisi tarafından  verilecektir.

 

 

YARIŞMA BAŞVURUSU :

 

a)       Proje Kategorisi

 

Yarişma proje başvuruları digital ortamda posta yolu ile veya kargo ile kurum adrresine gönderilecektir.

İnternet üzerinden başvuru yapacak olan kurumlar [email protected] mail adresine sıkıştırılmış olarak digital ortamda projele başvurularını yapabilirler.

 

Posta yoluyla başvuru yapacak kurumlar internet sitesinde yer alan iletişim adresine kargo ile proje dosyalarını gönderebilirler.

 

Belediyeler, her bir kategoride ayrı ayrı olmak üzere en fazla 3’şer proje ile yarışmaya başvurabilir. Kurumlar birden fazla kategoride başvuru yapabilirler. Belediyelerin iştirakleri, kendi iştirak kurum adı ile başvuru yapabilirler. Projeyi anlatan;  en az 3 en fazla 7 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması veya proje görsel fotoğrafları ile isteğe bağlı olarak proje dosyasına eklenebilir. Bu videoda, projeye dair temel bilgiler, aşağıdaki maddelerin ışığında anlatılmalıdır. Proje Başvuru formu Ek_1 olarak aşağıda gösterilmiştir.

 

       GOLDEN CİTY AWARDS ADAY PORJE BAŞVURU FORMU    

Projenin Adı

 

Başvuru Yapan Kurum Adı

 

Projeyi Kurum Adına Takip Eden Yetkili Adı Soyadı

 

İletişim Bilgileri ( Telefon ve İ-mail )

 

Projeyi Takip Eden Birimi

 

Yetkili Cep Telefonu

 

Projenin Amacı

 

Projenin Yararlanıcı Hedef Kitlesi

 

Projenin Özgünlüğü

 

Projenin Başlama ve Bitiş Tarihleri

 

Projenin Kente ve Yaşama Katkısı

 

Projenin Diğer Kurumlarca Uygulanabilirliği

 

Projenin Neden Ödül Alması Gerektiği

 

 

 

Yarışma katılım başvuruları ücretlidir.  Başvuru ücreti 3.000 TL dir. Yarışma başvuru ücretini yatırmayan projeler geçersiz sayılacaktır.  Her bir proje başvurusu için ayrı ayrı proje katılım bedeli ismi belirterek yarışma başvuru ücretini

Uluslararası Altın Kentler Derneğinin Ziraat Bankası TR 46 00 0100 2576 8332 5068 5001 banka hesap numarasına bağış olarak yatırılacaktır

 

NOT: Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma da (çekimin kalitesi algılamada olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Önemli olan projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Çalışmanın amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.

 

Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

Video,  sıkıştırılmamış  mp4  formatında  veya sıkıştırma  kullanılacaksa  da

güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac

olarak seçilmelidir.

 

Anlam kargaşasına neden olabilecek kadar kötü kalitede olan materyaller değerlendirme sürecinde dışarıda bırakılacaktır.Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart)formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.

 

Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir.

 

Yarışma katılımcıları, yarışma ile ilgili sorularını, rehberin sonunda belirtilen telefon numaralarından ve e-posta adresinden ulaşacakları Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezine iletebilirler.

 

 

b)      Halk Ödülleri Kategorisi

 

İnternet üzerinden halkın önerdiği adaylar içersinde en çok önerilen aday adaylarından ilk 20 aday aday olarak seçilecektir. En çok önerilen adaylar yapılacak ikinci halk oylamasında en çok oy alan aday birinci olarak ilan edilecektir.

 

5.DEĞERLENDİRME

 

Yarışma Jürisi her biri kendi alanında uzman   25  kişiden oluşan  bilim kurulu tarafından projeler değerlendirilecektir. Her bir proje kurula proje çıktıları verilerek ve digital sunumları izlettirilerek puanlama cetveli üzerinden dğerlendirme yapılması sağlanacaktır. En çok oy alan proje birinci olarak ilan edilecektir.

 

6.SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜLLENDİRME

 

Sonuçlar,  Ödül Töreninde ilan edilecektir.

 

Ödül Töreni Tarihi : Düzenleme komitesince bildirilecektir.

 

Uluslararası Altın Kentler Derneği, sonuçların duyurulması ve ödüllerin verilmesi ile ilgili tarihi ve mekanı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.