• [email protected]
  • The Green Park Convention Exebition Center, Erol Kaya Cad., No:204, Pendik, İstanbul, Türkiye
  • 0532 733 65 64

Golden City Awards

Golden City ile ilgili Hakkımızda sayfası resimleri

Ülkemizde, şehircilik alanında farkındalık sağlayan çalışmalar yapan, Uluslararası Altın Kentler Derneği, kuruluş amacı doğrultusunda başta şehirlerin gelişmesine, marka şehirlerin oluşumuna öncülük etmek, geleceğin insan odaklı kimlikli şehirlerine bu günden öngörü sağlayarak insan hayatına değer katan, yaşam kalitesini arttıran, geleceğin yaşanabilir ve sürdürülebilir sağlıklı, ekonomisi güçlü modern kimlikli kentlerini bu günden inşa etmek, var olan değerlerimize sahip çıkmak ve yaşatmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda şehirlerin cazibelerini arttırmak, toplum nezdinde kentlilik bilincini oluşturmak üzere ülkemizde pek çok önemli faaliyetler yürütmektedir.

Golden City Awards; şehir ve insan yaşamına değer katan, yaşam kalitesini arttıran tüm alanların pek çok kategoride proje ve hizmetlerle yarıştığı, aynı zamanda yaşam alanlarımız olan kentlere ruh ve hayat veren, çevre duyarlılığı olan, geçmiş değerlerine sahip çıkarken, geleceğin sağlıklı yaşanabilir kentlerini de şimdiden öngörerek planlayan, sosyal, kültürel, çevresel, mekânsal, yaşamsal alt yapı, üst yapı, vb. tüm alanlarda başarılı bulunan çağdaş şehircilik projelerinin ödüllendirildiği bu alandaki farkındalık yaratan uluslararası en önemli, saygın marka yarışmadır.

Golden City Awards’ halkın oluşturduğu sivil toplum örgütünün dünyada gerçekleştirdiği tüm ödül törenlerinden farklı içerik ve formatıyla, amacına yönelik hizmet eden, kamu oyunda ciddi ölçüde farkındalık yaratan, gündem oluşturan, toplumları etkileyen, etkilerini faydaya dönüşen, güvenilir, PR değeri ve saygınlığı yüksek en önemli marka yarışmadır. Altın Kent Ödülleri; şehircilik alanında uluslararası arenada ve kamu nezdinde gerçek şehirlerin sahibi olan halkın önceliklerini, talep, ihtiyaçlarını ve değerlendirmelerini temel kriter almış, gerçek sivil toplum örgütünce düzenlenen alanında farkındalık sağlayacak yıl boyu süren dolu dolu içeriği ve kamu nezdinde ve uluslararası arenada etkileri profesyonelce hazırlanmış bu alanda düzenlenen saygın, güvenilir en profesyonel organizasyondur.

Amaç

Golden City Awards 'ın genel amacı, geleceğin şehirlerine önemli bir bakış açısı sağlayarak, şehircilik alanında süregelecek pek çok faaliyetlerle kentlerin gelişmesine, markalaşmasına öncülük etmek, bölgesel , ulusal ve uluslar arası arenada şehirlerin cazibelerinin arttırmak, toplum nezdinde kentlilik bilincini oluşturmak ve bu alanda farkındalık yaratmak bu yarışmada genel amaç olarak hedeflenmektedir.

Golden City Awards 'ın özel amacı ise, bir kente ruh katan, doğal, tarihi ve kültürel değer unsurları bulunmaktadır. Bunlarla birlikte sosyal, ekonomik, yine tarihi ve kültürel olarak renove edilmiş, zamana yayılmış olarak inşa edilmiş ortak paylaşımın olduğu alanlar mevcuttur. Kentin sakinleri geçmişten var olan veya sonradan hayata geçirilen bu paylaşım alanlarında yaşamlarını sürdürmektedir. Teknolojinin de çok ileri bir seviyede olduğu günümüzde bu ortak paylaşım alanlarında hali hazırda yaşıyor olan, bir şehre önem, değer, farkındalık, kalite, kolaylık, yaşanabilirlik, gelişmişlik, çekicilik, model olma, cazibe gibi artı değer katan kent yöneticilerinin, projelerin, mekanların, fikirlerin, kurumların başarı ekseninde hayata geçirdikleri hizmetler ve çalışmaların ödüllendirilmesi hedeflenmiştir.

Önemi

Golden City Awards’ halkın oluşturduğu sivil toplum örgütünün dünyada gerçekleştirdiği tüm ödül törenlerinden farklı içerik ve formatıyla, amacına yönelik hizmet eden, kamu oyunda ciddi ölçüde farkındalık yaratan, gündem oluşturan, toplumları etkileyen, etkilerini faydaya dönüşen, güvenilir, PR değeri ve saygınlığı yüksek en önemli marka yarışmadır.

Altın Kent Ödülleri; şehircilik alanında uluslararası arenada ve kamu nezdinde gerçek şehirlerin sahibi olan halkın önceliklerini, talep, ihtiyaçlarını ve değerlendirmelerini temel kriter almış, gerçek sivil toplum örgütünce düzenlenen alanında farkındalık sağlayacak yıl boyu süren dolu dolu içeriği ve kamu nezdinde ve uluslararası arenada etkileri profesyonelce hazırlanmış bu alanda düzenlenen saygın, güvenilir en profesyonel organizasyondur.

Sürdürebilirliği

 

Golden City Awards, her yıl gelenekel olarak aynı tarihlerde düzenlemekte olup,yarışmaya katılan ve ödül kazanan kurumların başarı elde ettiği projelerin sonraki dönemlerde de devam ettirilip ettirilmediği, ve projenin tüm aşamalarını yakından takip eden ilk ve tek marka yarışmadır.

Golden City Awards yarışmasının sürdürülebilirlik ilkesinin ne şekilde garanti altına alındığını belirtmek, projenin amacını besleyen en önemli faktördür. Bu projenin sürdürülebilirliğinin en önemli soru ve cevabı da şudur. Neden bu projenin içerisine dahil olmalıyım? Bu yarışmaya niçin katılmalıyım? Dahil olduğumda ne fayda sağlayacak? Bu sorular kendini ödüle aday gören diğer kategori statüleri içinde yöneltilebilir.

Gerekliliği

 

Başarıyı teşvik etmek, örneklemek adına ülkemizde ve dünyada pek çok alanda yarışmalar düzenlenmektedir.

Bu yarışmaların büyük bir bölümü başarıyı teşvik etmek amacı ile çatı kurumlarca organize edilsede, sektörde taraf olan çatı kurumlarca düzenleniyor olması ve amacı neredeyse her katılımcıya ödül dağıtarak memnun etmeye dayalı hiç bir kriteri olmayan başta saygınlık güvenililikten yoksun, içeriği basite indirgenmiş,toplumla paylaşılacak ortak bir yönünün olmaması sebebiyle bu tür organizasyonların gerçek amacına hizmet etmediği  ve  teşvik etkisinin olmadığı görülmektedir.

Golden City Awards, bağımsız sivil örgüt tarafından profesyonel ekiple her bir aşaması titizlikle hazırlanmış, amacına gerçek anlamda hizmet eden,başta güvenilir, saygın PR değeri yüksek sektörün en önemli marka yarışmasıdır.

Organizasyon komitesince yarışma iki aşamalı yapılmaktadır. Proje kategorisinde yarışmaya başvuru adaylar, yarışma temel kriterleri esas alınarak,ön komisyonca tüm projeler titizlille incelenerek,istenilen kriter ve formata uygun olup olmadığı ve doğru hazırlanıp hazırlanmadığı belirlenir ve bir üst kurul olan yarışma jürisinin değerlendirmesi için hazır hale getirmektedir. Yarışma jürisinin ayrı bir tarihte toplanması ile birlikte puanlama esasına dayalı sistem üzerinden her bir jüriye projelerin kopyası dağıtılarak varsa görsel ve sunum meteryalleri izlettirilerek jürinin değerlendirmesine sunulmakta ve noter huzurunda puanlaması sağlanmaktadır. Noter huzurunda jüriden en yüksek oy alan aday birinci olarak seçilir ve kapalı zarf içersinde yarışma günü açılmak üzere teslim edilmektedir.

Halk oylaması kategorisi ise,internet üzerinden en çok önerilen ilk 20 aday adayı belirlenerek yarışma adayı olarak seçilir. Yapılan ikinci oylama aşamasında ise bu defa en çok oy alan aday birinci olarak yarışma günü ilan edilir.

ÖDÜL TÖRENİ

İstanbul'da düzenlenecek görkemli törenle, başta devlet büyükleri ve iş, sanat ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları kırmızı halı geçidi ile başlayacak tören fuayede açılış koktyli, büyük salon'da ödül yemeği eşliğinde muhteşem şovlarla ödüller sahiplerini bulacak. Ulusal basının ve Tv kanallarının takip edeceği gecede ödül töreni sonrası toplu fotoğraf çekilerek gecenin sonunda after party düenlenecektir.

YIL İÇERSİNDE DEVAM ETKİNLİKLERİ

Ödül kazanan proje ve uygulandığı kentlerde yıl içersinde halkın katılım sağlayacağı özel etkinliklerle projelerin başarı hikayesi toplumla paylaşılacak ve halkın kalabalık olduğu meydan ve caddeler ödül bayrak flama ve bilbortlarla donatılarak düzenlenecek kutlama şöleninde kentin yöneticisine ödül bir kez de halkın huzunda takdim edilecektir.Aynı zamanda yıl içersinde düzenlenen tecrübe paylaşımı sempozyumları ile farkındalık sağlanacaktır. Ulusal basında sık sık gündem oluşturulacaktır.

Golden City Awards, profesyonel organizatör kurumlarca desteklenmekte olup yarışma ve organizasyonlar titizlikle aylarca süren hazırlıkları yapılmaktadır.