• iletisim@goldencityawards.com
 • Yenişehir Mahallesi Milliyet Caddesi Sümbül Sokak No:10 Star Port Recidance Kat:5 Daire :124 PENDİK - İSTANBUL
 • 0532 733 65 64

Yarışma Koşulları

KATEGORİLER 

Yarışma Beş Ana Kategoriden Oluşmaktadır.
 
1-  Proje Kategorisi ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi )

 A)  Yaşama Değer Katan Belediyeler

 • Afet Yönetimi
 • Kültür Ve Sanat
 • Ulaşım
 • Çevre Yönetimi
 • Kurumsal Gelişim
 • Sosyal Belediyecilik
 • Şehircilik Altyapısı
 • Şehir Teknolojileri
 • Yerel Kalkınma Ve Işbirliği  

    B)  Yaşama Değer Katan Özel Sektör 

 • En İyi Konut
 • En İyi Çok Katlı Konut
 • En İyi Rezidans
 • En İyi Müstakil Konut
 • En İyi Avm
 • En İyi Ofis
 • En İyi Yeşil Bina
 • En İyi Ulaştıma Alt Yapıları

 
2-   Halkın Enleri  

 • En Başarili Kamu Yöneticisi ( Vali,Kaymakam )
 • En Başarili Belediye Başkani ( Büyükşehir,İl,İlçe )
 • En Başarili Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )
 • En Başarili Ulusal Gazete
 • En Başarili Ulusal Tv Kanali
 • En Başarılı Haber Portalı
 • En Başarili Gazeteci
 • En Başarili Ana Haber Sunucusu ( Gündüz kuşağı,Akşam Ve Hafta Sonu )
 • En Başarili Iş Adami
 • En Başarili Iş Kadini
 • En Başarili Stk

3-   Altın Kent - Altın Bayrak Ödülü ( Büyükşehir,İl,İlçe Belediyesi ) 

4-   Yaşama Değer Katan Jüri Özel Ödülü

 • BAKANLIKLAR VE ALT KURUMLARI
 • BELEDİYELER VE İŞTİRAKLERİ
 • VALİLİK VE TURİZM İL MÜDÜRLÜKLERİ
 • İNŞAAT FİRMALARI
 • MİMARLIK VE KENT TASARIM OFİSLERİ
 • ALT YAPI VE ÜST YAPI FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • SAĞLIK KURUMLARI
 • EĞİTİM KURUMLARI
 • TURİZM VE OTEL FİRMALARI
 • ULAŞIM FİRMALARI
 • KÜLTÜR VE SANAT KURUMLARI
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM FİRMALARI
 • TEKNOLOJİ FİRMALARI
 • MİMAR VE MÜHENDİSLİK FİRMALARI
 • Altın Kent Bayrağı ( Yarışma Sonucunda Altın Kent İlan Edilen Yarışma Birincisi Kente Verilecektir. )
 • Proje Ödülleri ( Proje Kategorisinde Yarışma Bilim Kurulunca Değerlendirilecektir.)
 • Halk Ödülleri ( Halkın Başarılı Bulduğu Adaylar İnternet üzerinden Oylama ile Belirlenecektir. )
 • Özel Ödüller ( Altın Kentler Derneği ve Jürinin Ortak Değerlendirmesinde Belirlediği Ülkemizin Gelişmesi İçin Önemli Hizmetlerde Bulunmuş Kişilere Verilecektir.)

Devlet protokolü, sanat, siyaset, İş dünyasının saygın isimleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası medya ve basın temsilcilerinin katılımları ile masal gibi düzenlenecek ödül töreni gecesinde ödüller sahiplerine verilecektir. Muhteşem ödül gecesi, etkinlikleriyle yıl boyunca hafızalara kazınacak olan bu yarışma, ülke gündeminde basın ve medya da geniş yer alarak adından sıkça söz ettirecektir.  Ayrıca Uluslararası arenadan üst düzey sektörün saygın isimleride davetli olarak ödül gecesine katılacaklardır.

ULUSLARARASI ALTIN KENTLER DERNEĞİ
KENT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Golden City Awards 2019 – Başvuru Rehberi

1.  AMAÇ
Golden City Awards, Kent hayatında varlık odaklı toplum yaşamına değer ve anlam katan, yaşam kalitesini arttıran, geçmişine sahip çıkarken geleceği de bu günden öngören proje ve kente değer katanların ödüllendirildiği şehircilik alanının uluslararası saygın marka yarışmasıdır. Yarışmada ödül kazanan projeler uluslararası arenada ön plana çıkartılarak tanıtımı etkin bir şekilde yapılarak diğerlerine örnek oluşturulması sağlanarak, bu yolla yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmayı amaçlanmıştır.

2.  KAPSAM
Yarışmaya proje dalında, tüm kurumlar ( Bakanlıklar, Belediyeler,Belediye Şirket ve iştirakleri,Valilikler,Kaymakamlıkar,Turizm İl Kültür Müdürlikleri,Sivil toplum Örgütleri, Özel Şirketler)  projeleriyle yarışmacı olarak başvuru yapabilirler. Halk kategorisi dalında internet üzerinden halkın en çok önererek belirlediği ilk 20 aday adaylarından yapılacak oylama ile en çok oy alan aday birinci seçilecektir. Diğer kategoriler yarışma jürisi tarafından projeler değerlendirilerek 100 puan üzerinden jürünün vereceği  en yüksek puanı alan projeler birinci olarak ilan edilecektir.

3.  KATEGORİLER
Yarışma dört ana kategoriden oluşmaktadır.

1-     Proje Kategorisi 
2-     Halk Ödülleri 
3-     Altın Kent Altın Bayrak Ödülü
5-     Jüri Özel Ödülleri  

1-      PROJE KATEGORİSİ

Yarışmaya katılacak belediyeler idari açıdan aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

C - İlçe Belediyeleri
B - İl belediyeleri
A - Büyükşehir Belediyeleri 

Yarışma başvurusunda bulunacak kurumlar başvuru formuna hangi sınıfta başvuru yapacaksa onu mutlaka belirtmelidir. Örnek : A  Sınıfı,  B  Sınıfı  C  Sınıfı,  şeklinde kapakta belirtilecektir.

1.       Afet Yönetimi
Belediyelerin, afet durumlarında olaya müdahale etmek için oluşturdukları ekip, ekipman,  yapı  ve  organizasyonlar,  risk  azaltma  çalışmaları,  analiz  ve  önleme projeleri, bilinçlendirme çalışmaları, oluşturdukları eylem planları ile can ve mal kaybını en aza indirmeye yönelik projeler bu kategori altında değerlendirilecektir. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Risk Analizi
•   Afet Planlama
•   Sivil Savunma
•   Afet Ekipleri Oluşturma
•   Uygulama Merkezlerindeki Faaliyetler
•   Olay Anında Müdahale
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler 

2.       Kültür ve Sanat
Bu kategori, belediyelerin bulundukları bölgenin tarihi, coğrafi kültürel ve sanatsal güzelliklerini düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle başta yerel halk olmak üzere yurt içine  ve  yurt  dışına  tanıtmak,  düzenlenen  etkinliklere  yerel  halkın  katılımını sağlamak, amatör sanatçılar ve kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek, toplumsal yaşamda incelik, zarafet, güzellik, estetik gibi duyguların yaygınlaşmasını sağlamak, halkı kültür sanat konusunda bilinçlendirmek, duygu ve düşünce aktarımlarını geliştirmek gibi organizasyonları kapsamaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Festivallerin Gerçekleştirilmesi
•   Konser, Panel, Söyleşi, Tiyatro, Seminer ve Sergilerin Organize Edilmesi
•   Kültür ve Sanat Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
•   Kütüphanecilik Hizmetleri
•   Müzecilik Hizmetleri
•   Turizm Hizmetleri
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

3.       Ulaşım
Ulaşım ve trafik hizmetlerinin güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik bir şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, çocuk, engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi özel hizmet bekleyen kesimlerin kentsel hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması, ulaşım ve trafik hizmetleri konusunda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, şehirlerde toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi, raylı sistemler ve kara, deniz, havayolu entegrasyonunun sağlanması, organize sanayi, üniversite kampüsü gibi ihtiyacı yüksek bölgelere toplu ulaşım imkânlarının geliştirilmesi gibi hizmetler ulaşım kategorisinin temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Yaya Odaklı Ulaşım Faaliyetleri
•   UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)
•   Deniz Ulaşımı
•   Hava Ulaşımı
•   Toplu Taşıma
•   Otoparklar
•   Raylı Sistemler
•   Trafik Hizmetleri (Trafik  Düzenleme, Trafik ve Yol İşaretlemeleri, Sokak
Aydınlatmaları)
•   Yol, Kavşak ve Kaldırımların Yapım, Bakım ve Onarımı
•   Bisiklet Yolları
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler 

4.     Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevre tahribatını en aza indirmek üzere yürütülen  tüm  faaliyetler  bu  kapsamda  değerlendirilebilmektedir.  Bu  faaliyetlerin hem ekonomik, hem de ekolojik olarak sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Enerji yönetimi, atık yönetimi, su ve atık su yönetimi gibi başlıklar ile bu kapsamdaki planlama ve dokümantasyon çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Sahil ve Kıyı Temizliği
•   Hava, Toprak, Su ve Elektromanyetik Alan Kirliliğinin Önlenmesi
•   Katı Atık Bertarafı
•   Kullanılmış Suyun Yeniden Kullanımı ve Gri Su Projeleri
•   Kaynağında Ayrı Toplama ve Geri Dönüşüm Faaliyetleri
•   Su Yönetiminde Enerji Verimliliği
•   Su Kayıp-Kaçaklarının Azaltılması
•   Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları
•   İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Yürütülen Projeler
•   Sürdürülebilir Enerji İklim Değişikliği Eylem Planları
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler

5.       Kurumsal Gelişim
Belediyelerin kurumsal yapısının, stratejilerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, yenilikçi kurumsal çabalar, kaynak planlaması ve yönetimi çalışmaları (mali kaynak, insan kaynağı, bina, donanım ve malzeme vb…), kalite geliştirme çalışmaları ile kurumsal risklerin yönetilmesine ilişkin projeler bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi
•   Süreç Yönetimi ve Sürekli İyileştirme Faaliyetleri
•   Kurumsal Risk Yönetimi
•   Mali Kaynak Yönetimi
•   İnsan Kaynakları Yönetimi
•   Arşiv ve Döküman Yönetimi
•   Kalite Yönetimi
•   Vatandaş İlişkileri Yönetimi
•   Yeniden Yapılanma Çalışmaları
•   Bilgi ve Karar Destek Sistemleri
•   E-Belediyecilik Uygulamaları
•   Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetimi
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler 

6.       Sosyal Belediyecilik
Kentsel yaşamın kaliteli hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkıda bulunulması, yaşlıların yaşamının kolaylaştırılması, kentlilik bilincinin oluşturulması, toplumsal hayatın bir düzen içerisinde yürütülmesine yönelik yapılan çalışmalar ve denetimler, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler ile ortak bir kent kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve uyum çalışmaları bu kategori altında değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Aile Sağlığı ve Acil Sağlık Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar
•   Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Hizmetler
•   Göçmenlere Yönelik Hizmetler
•   Engelli Hizmetleri 
•   Evde Bakım Hizmetleri
•   Hal ve Gıda Laboratuvarı Hizmetleri
•   Meslek Edindirme Kursları
•   Hayvanat Bahçesi Hizmetleri
•   Huzurevi Hizmetleri
•   Sahipsiz Hayvan Sağlığı ve Tedavi Hizmetleri
•   Sosyal Yardımlar
•   Spor Organizasyonları
•   Sosyal Kaynaşma ve Gezilerin Düzenlenmesi
•   Veterinerlik Hizmetleri
•   Konu Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Hizmetler 

7.       Şehircilik Altyapısı

Kentleşmenin zeminini oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini   belirleyen   planlama   faaliyetleri,   daha   nitelikli   çevreler   oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm, yenileme, tasarım, koruma, sağlıklaştırma ve mekânın rehabilite faaliyetleri ile bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler şehircilik altyapısı kapsamına girmektedir.

Ayrıca kültür, sanat, spor, müzik, bilim gibi alanlar da dahil olmak üzere, yapılan tüm bina, merkez, müze, tesis, konser alanı gibi fiziki yapılar Şehircilik Altyapısı kategorisinde değerlendirilecektir. Bu yapılarda gerçekleştirilen konser, sergi, turizm faaliyetleri, spor müsabakaları, bilim şenlikleri gibi faaliyetler ise bu başlık altında değil, ilgili oldukları kategoride değerlendirilecektir.

Örnek  vermek  gerekirse;  bölgede  yapılmakta  olan  veya  yapımı  tamamlanmış  bir müze, Şehircilik Altyapısı kategorisinde, müzede gerçekleştirilen bir sergi ise Kültür ve   Sanat   kategorisinde   değerlendirilecektir.   Yine   aynı   şekilde   yapılan   veya yapılmakta olan Bilim Merkezi, Şehircilik Altyapısı kategorisinde, bu merkezde gerçekleştirilen 3D Tasarım Uygulamaları ise Şehir Teknolojileri kategorisinde değerlendirilecektir.

Aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   İmar Planlarının Yapılması
•   İmar Uygulamalarının Yapılması
•   Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
•   Kentsel Koruma Planları/Projeleri
•   Kentsel Tasarım Projeleri
•   Kamusal Alan Düzenlemeleri(Meydan, Sokak, Park vb.)
•   Kanalizasyon, Yol, Köprü, Üst Geçit, Yaya Geçidi, Tünel Yapılması
•   Mimari Projeler
•   Restorasyon Projeleri
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler 

8.       Şehir Teknolojileri

Vatandaşların  şehir  yaşamını  kolaylaştıracak  ve  vatandaşa  zaman  kazandıracak uygulamalar, otomasyon sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, belediye bilgi sistemleri, bilim merkezlerinde gerçekleştirilen teknolojik adaptasyon faaliyetleri gibi projeler bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Coğrafi Bilgi Sistemleri
•   Çağrı Merkezi Hizmetleri
•   Kent Otomasyon Sistemleri
•   Akıllı Belediyecilik Sistemleri
•   Teknoloji Üreten Projeler
•   Teknolojik Adaptasyon Çalışmaları
•   Mobil Uygulamalar
•   Konu Kapsamında Değerlendirilebilecek Diğer Projeler 

9.  Yerel Kalkınma ve İşbirliği

Belediyelerin kısa veya uzun vadede yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeleri ile kendileri ile ortak kaynakları paylaşan sivil toplum kuruluşları, diğer kamu   kurumları,   üniversiteler   veya   özel   sektörle   işbirliği   halinde   vatandaşın katılımını esas alarak kentsel üretime, yerel kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye yönelik yaptığı bütün çalışmalar bu kategoride değerlendirilecek olup aşağıdaki konu başlıkları, bu proje kategorisi için örnek teşkil etmektedir;

•   Belediyelerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Yaptığı İşbirliği
•   Halkın Katılımını Sağlayan Projeler
•   Yerel Kalkınma Stratejileri ve Deneyimleri
•   Yerel Girişimler ve Yerel Üretim
•   Yerel Kalkınmada Doğal Kaynak Kullanımı
•   Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri

2-      HALKIN ENLERİ ÖDÜLLERİ  

·         En Başarili Vali
·         En Başarili Kaymakam
·         En Başarili Belediye Başkani ( Büyükşehir, İl , İlçe )
·         En Başarili Belediye ( Büyükşehir,İl,İlçe )
·         En Başarili Ulusal Gazete
·         En Başarili Ulusal Tv Kanali
·         En Başarili Gazeteci
·         En Başarili Ana Haber Sunucusu
·         En Başarili İş Adami
·         En Başarili İş Kadini
·         En Başarili Stk

 3-    ALTIN KENT BAYRAK ÖDÜLÜ
        
         Yarışma jürisinin yapacağı değerlendirmede yaşama değer katan tüm alanlarda başarı sağlamış gelişimi ve süreçleri doğru yöneten,kültür örf adet geleneklerine sahip çıkan,yaşatan ,kentin kimliğini koruyan şehre verilecektir.

4       JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLER

             Çeşitli alanlarda büyük başarılar sağlamış, toplumda başarılarıyla saygınlık  kazanmış kişilere verilir.


YARIŞMA BAŞVURUSU : 

a)       Proje Kategorisi

Yarişma proje başvurusu internet sitesi üzerinden veya posta yoluyla yapılmaktadır.

İnternet üzerinden başvuru yapacak olan kurumlar iletisim@goldencityawards.com mail adresine sıkıştırılmış olarak digital ortamda projele başvurularını yapabilirler.

Posta yoluyla başvuru yapacak kurumlar internet sitesinde yer alan iletişim adresine kargo ile proje dosyalarını gönderebilirler.

Belediyeler, her bir kategoride en fazla 3’şer proje ile yarışmaya başvurabilir. Birden fazla kategoride başvuru yapabilirler.Üye belediyelerin iştirakleri, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilirler.Projeyi anlatan;  en az 3 en fazla 7 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması veya proje görsel fotoğrafları ile isteğe bağlı olarak proje dosyasına eklenebilir. Bu videoda, projeye dair temel bilgiler, aşağıdaki maddelerin ışığında anlatılmalıdır.

       Kurumun adı

       Projenin adı

       Projenin başlama tarihi

       Projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarih

       Projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları

       Projenin tamamlanma oranı

       Projenin amacı ve önemi

       Projenin bölgeye, belediyeciliğe katkısı ve diğer kurumlarca uygulanabilirliği

       Projenin özgünlüğü

       Projenin neden ödül alması gerektiği...

Hazırlanacak videoda; bahsedilen maddelerin dışında, uygun görülecek diğer hususlardan da bahsedilebilir. Ayrıca, destekleyici başka videolar, görseller, sunumlar, tanıtıcı metinler eklenebilir. Bu video, değerlendirme aşamasında jüri için en önemli materyallerden biri olacaktır.

Yarışma katılım başvuruları ücretlidir. Başvuru ücreti 3.000 TL dir.

Her bir proje başvurusu için ayrı ayrı proje katılım bedeli ismi belirterek yarışma başvuru ücreti Uluslararası Altın Kentler Derneğinin Ziraat Bankası TR 46 00 0100 2576 8332 5068 5001 banka hesap numarasına bağış olarak yatırılacaktır. Başvuru ücreti yatırılmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

NOT: Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma da (çekimin kalitesi algılamada olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Önemli olan projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Çalışmanın amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.

Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Video,  sıkıştırılmamış  mp4  formatında  veya sıkıştırma  kullanılacaksa  da
güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac
olarak seçilmelidir.

Videodaki  görüntü  en  az  720x1024  px  boyutunda,  25  fps  frekansında  ve  2000  kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalı; ses ise en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir.

Anlam kargaşasına neden olabilecek kadar kötü kalitede olan materyaller değerlendirme sürecinde dışarıda bırakılacaktır.Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart)formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.

Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir. 

Yarışma katılımcıları, yarışma ile ilgili sorularını, rehberin sonunda belirtilen telefon numaralarından ve e-posta adresinden ulaşacakları Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezine iletebilirler. 

b)      Halk Ödülleri Kategorisi

İnternet üzerinden halkın önerdiği adaylar içersinde en çok önerilen aday adaylarından ilk 20 aday aday olarak seçilecektir. En çok önerilen adaylar yapılacak ikinci halk oylamasında en çok oy alan aday birinci olarak ilan edilecektir. 

5.DEĞERLENDİRME

Projeler konusunda uzman çeşitli üniversitelerin şehircilik bölümü hocalarından on kişiden oluşan  bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Her bir proje kurula proje çıktıları verilerek ve digital sunumları izlettirilerek puanlama cetveli üzerinden puanlama yapılması sağlanacaktır. En çok oy alan proje birinci olarak ilan edilecektir. 

6.SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜLLENDİRME

Sonuçlar,  22 EKİM 2019 Tarihinde İstanbul da  yapılacak Ödül töreninde ilan edilecektir.

Uluslararası Altın Kentler Derneği, sonuçların duyurulması ve ödüllerin verilmesi ile ilgili tarihi ve mekanı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.